warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web1/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Educatio 2012 pályamunka

Magánhangzók

A pályamunka a magánhangzók tanításának megkönnyítését tűzte ki célul.

Educatio 2012 nyertes pályamunka
Szerző: Rozner-Horváth Katalin
A pályamunkához tartozó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Szavanna

A pályamunka célja a szavannán élő állatok bemutatása, elemzése, bemutatása.

Szerző: Gajgerné Erős Mária
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Főzzünk ki együtt - oldatok

7. osztály illetve felsőbb évfolyamok Oldatok témakörének rendszerezéséhez, gyakorlásához, összefoglalásához készült tananyag.

Szerző: Ládi Klára
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Szöveges feladatok 6.o

A pályamunka témája szöveges feladatok megoldása, lépésről lépésre nyitott mondattal.

Szerző: Tóth Lászlóné
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Négyszögek 7.o

A pályamunka célja a négyszögek csoportosításának, terület, kerület számításának gyakorlása.

Szerző: Tóth Lászlóné
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Farsangi kalandok

A tananyag 2. osztályos olvasás órára készült. A tanóra során a farsang témakörében egy testvérpár farsangi bulijával ismerkedünk meg. A feldolgozás menetét a tanulók életkori sajátosságait figyelembe vevő, játékos feladatok segítik. Az interaktív anyag követi a hagyományos olvasástanítási módszerek menetét.

Szerző: Medovarszki István
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


3-as szorzó- és bennfoglalótábla gyakorlása

A pályamunka gyakorló feladatokat biztosít 2. osztályosoknak. szorzás, osztás témakörben.

Szerző: Seres Katalin
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Szóbeli és írásbeli összeadás gyakorlása

Általános iskola 3. osztályosainak készült tananyag, ami elsősorban a szóbeli és írásbeli összeadás gyakoroltatását tűzte ki célul.

Szerző: Luczáné Kenyeres Mónika
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Colours

A feladatok célja a színek angol megfelelőinek gyakorlása színes, élvezhető formában.

Szerző: Kátai Erzsébet
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Hatványozás

Az óra célja a hatványozás műveleteinek gyakorlása. A feladatok célja, hogy összetett feladatokon keresztül is pontosan és hibátlanul oldják meg a diákok a hatványműveleteket.

Szerző: Bernáth Péter
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


A sárgarigó és a dió

A sárgarigóról és a dióról szerzett ismeretek felelevenítése, gyakorlása és játékos bővítése.
Több tantárgy ismereteit (olvasás, környezet, matematika) alkalmazva lehet megoldani a feladatokat.

Szerző: Dérné Veresegyházy Erika
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Főzzünk együtt!

Magyar nyelvtan tananyaghoz készült ez az óra. Mondatfajták: Kijelentő mondat, kérdő , felszólító , felkiáltó és óhajtó mondat felismerésének gyakorlása.

Szerző: Molnárné Tóth Ibolya
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Százalékszámítás-összefoglalás

A pályamunka a 6. osztályos általános iskolai diákok matematika órájára készült, csoportbontásos formához.
Elsődleges célja a százalékszámítás témaköréhez tartozó összefoglalás.

Szerző: Törökné dr. Bodzsár Mária
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Kedvencek

Második évfolyamos tanulóknak: fejben számolás, számalkotás szabállyal, szorzás előkészítése témakörökre készültek a feladatok. Az ilyen típusúakat nagyon szeretik a tanítványaim. Van ugyanis a feladatoknak olyan része, melyet önállóan és van olyan, amelyet frontális osztálymunkával oldhatnak meg.

Szerző: Molnár Árpádné
Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.


Mondatelemzés gyakorlása, összefoglalása

Lesson Activity Toolkit használata nélkül gyakoroljuk a kommunikációt, mondatelemzést.

Educatio 2012 pályamunka
A tananyaghoz tartozó óravázlat csatolva lett.