warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web1/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

pályázat 2010

Statisztika

A tananyag fő célja a statisztika fogalmának bevezetése, lépésről-lépésre történő szemléltetése.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Tóthné Bertalan Éva
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Téglalap

A tananyag válogatás a téma feldolgozásához felhasználható interaktív tananyagok közül.
Az anyagok különböző korosztályok, életkorban lévő diákok számára is hasznosak lehetnek.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Tóth Gábor, Böhönye
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


A mássalhangzó-törvények

A feladatsor célja a mássalhangzók, illetve az azokra vonatkozó törvények ismertetése, begyakoroltatása. A feladat felépítésénél a játékosság elve érvényesült, a tananyag feldolgozásához a kooperatív munkamódszer ajánlott.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Szántó Gábor, Nagykanizsa
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Kalandozás az egész számok világában

A tananyag célja a számok világába történő bevezetés. A számok értékének növekedése, csökkenése, a számegyenesen történő elhelyezkedésük mind részei a feladatnak.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Stefancsik Katalin, Szentes
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Az energia

A tananyag célja az energia fogalmának, forrásainak megismertetése, a témakör teljes körű feldolgozása.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Nagy Valéria
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Koordináta geometria

A tananyag fő célja a koordináta geometria begyakoroltatása, általános problémák feltárása, kitisztázása. Egyaránt használható önálló anyagként, illetve érettségire való felkészítéshez is.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Nagy István, Cegléd
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Hihetetlen hírek

A feladatsor célja a szókincsbővítés, illetve az óra tananyag 'lazítása', érdekessé tétele. Elsősorban pre-intermediate szinten használható az óra részeként.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Nagy Andrea, Mosonmagyaróvár
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Hófehérke és a hét törpe

A tananyag fő feladata a 20-as számkörben történő műveletek megismerése, gyakorlása. Számsorrend helyes használatának gyakorlása is része a feladatsornak.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Medovarszki István, Békéscsaba
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Forradalom előzmények

Az óra célja tananyag rendszerező ismétlése angolul és magyarul, a tananyagban szereplő történelmi események, fogalmak, történelmi személyek, évszámok felidézése angolul és magyarul egyaránt.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Mátrai Mónika, Budapest
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Koordináta-rendszer és egész számok

A tanyanyag célja új anyagként a koordináta-rendszer megismertetése, gyakoroltatása.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Lucza László, Szentes
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Háromszög köré írható köre

A Háromszög köré írható köre című interaktív tananyag 9. osztályos diákok számára készült. Célja, hogy a diákok ne csak megtanulják, hanem értsék és érezzék, hogyan szerkeszthető kör egy tetszőleges háromszög köré.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Kövecses Dóra
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett.


Síkidomok

A tananyag célja a síkidomok bemutatása 5-7 éves, óvodás gyermekek számára, a síkidomok fellelhetősége a mindennapi életben.

- SMART - Kreatív Interaktivitás 2010. pályamunka
- Szerző: Janovszki Andrea
- A tananyaghoz kapcsolódó óravázlat mellékletként csatolva lett