Szív

Animált, 3D-s modell az emberi szív szemléltetéséhez.

A modell a SMART Notebook 10.8 oktatói szoftverben használható a Mixed Reality Tools telepítését követően. SMART dokumentum kamera (SDC-330) beszerzése esetén a Mixed Reality Tools ingyenes a felhasználók számára. Ellenkező esetben a 3D-s funkció 90 napos próbaverzióban érhető el.


Christmas_2

Karácsonnyal kapcsolatos szavak és azok gyakorlása játékok formájában.


Christmas_1

Karácsonnyal kapcsolatos szavak és azok gyakorlása játékok formájában.


Mikulás

Mikulás játékos feladatai.


Híres emberek Facebook profilja

Történelmi, irodalmi, művészettörténeti híres emberek életrajzának oktatása a modern kor igényeihez igazodva. A feltöltött tananyag egy sablon, amely Széchenyi István életén keresztül mutatja be a használatot, azonban a sablon tetszőlegesen átalakítható.


Feladatok halmazokkal

A tananyag tíz feladatot tartalmaz a halmazok témaköréből. Szerepel benne műveletekre, számosságra és részhalmazokra vonatkozó példa is.


Függvénytranszformációk

A tananyag egy 17 feladatból álló SMART Response kérdéssort tartalmaz, amely a függvények transzformációjával kapcsolatos. A feladatokban a függvény hozzárendelési szabálya alapján kell felismerni a grafikont, illetve a grafikon alapján a hozzárendelési szabályt.


Halmazműveletek

A tananyag a négy legalapvetőbb halmazművelet tanulásához jelent segítséget. Minden művelethez található egy egyszerű számpélda és egy a matematikától távolabb eső feladat is, amely lehetővé teszi a tanulók tantárgyközi tudásának elmélyítését is.


Halmazok - összefoglalás

A tananyag segítséget nyújt egy rövid elméleti összefoglaláshoz, valamint egy 12 feladatból álló SMART Response kérdéssort tartalmaz a témakörből.


Síkidomok, testek

Párhuzamosság, merőlegesség, derékszög felismerésének gyakorlása.


Vizek, vízpartok élővilága (összefoglalás)

A vizek, vízpartok élővilágáról szerzett ismeretek ellenőrzése.


Szorzás, osztás 7-tel

A héttel történő szorzás és osztás gyakorlása 2. osztályosoknak.
Készítette: Seres Katalin


Népmese

Népmesék keletkezése, mesegyűjtők. Mesefajták: tündérmese, állatmese, csalimese, tréfás mese, valós mese (reális mese).
Készítette: Molnárné Tóth Ibolya


Népköltészet

Népköltészeti alkotások: népmese, népmonda, népdal, közmondások, szólások.
Készítette:Molnárné Tóth Ibolya


Írásbeli műveletek gyakorlása

Írásbeli műveletek gyakorlása, írásbeli összeadás, kivonás, szorzás és osztás.
Készítette: Molnárné Tóth Ibolya